Optymalizacja planowania operacyjnego w zaawansowanych systemach logistycznych i produkcyjnych

0
896
Optymalizacja procesu produkcji oraz systemów logistycznych
Optymalizacja procesu produkcji oraz systemów logistycznych

Duża ilość danych oraz zdarzeń, jakie są generowane podczas realizacji zadań w systemach logistycznych i produkcyjnych, wymaga od przedsiębiorców ich nieustannego doskonalenia. Należy uświadomić sobie, że „mózgiem” takiego systemu jest optymalizacja procesu produkcji. Wsparciem dla niego szczególnie w tych najbardziej zaawansowanych są algorytmy optymalizacyjne, które odpowiadają za wzrost wydajności całego systemu z uwzględnieniem ograniczeń technologicznych.

Optymalizacja planowania operacyjnego w zaawansowanych systemach logistycznych i produkcyjnych

Czas czytania:
ok. 3 min

Z artykułu dowiesz się:

  • Jaką rolę odgrywają systemy informatyczne w procesach planowania?
  • W jaki sposób ograniczyć koszty generowane przez pracowników i maszyny?
  • Jak Crusar przyczynia się do usprawniania procesu harmonogramowania?

Systemy informatyczne narzędziem wspierającym proces planowania

Wsparcie w tym kontekście nabiera niebywale dużego znaczenia. Biorąc pod uwagę konieczność realizacji zamówień detalicznych dużej ilości niewielkich produktów, dostrzegamy, że zaangażowanie pracowników, jak również innych zasobów, jak maszyny i urządzenia w cały proces kompletowania towaru, związane jest z dużymi kosztami. Należy podkreślić, że są one nieuniknione, jednak dzięki systemom ERP i efektywnym metodom optymalizacji możliwe jest nie tylko zatrzymanie ich wzrostu, ale przede wszystkim ich ograniczenie.

ilustracja-optymalizacja-1
Nowoczesne technologie w logistyce – systemy informatyczne wspierające logistykę

Systemy informatyczne, będące wsparciem dla logistyki i działów produkcji, usprawniają zarządzanie procesem realizacji zamówienia przede wszystkim na obszarach, takich jak: gospodarka magazynowa, marszrutyzacja pojazdów i monitorowanie postępów w realizacji czynności logistycznych. Porządkują informacje firmowe, które w przypadku systemów wyspowych rozproszone są w kilka bazach danych. Ponadto, usprawniają proces kompletowania zamówienia i harmonogramowanie pracy wózków widłowych. To oznacza, że są rozwiązaniem jednego z największych problemów branży produkcyjnej oraz logistycznej.

 

Harmonogramowanie operacyjne dla wzrostu efektywności pracy

Koszty, jakie generowane są przez zasoby, tj. pracownicy, maszyny i urządzenia w proces kompletowania towaru, można wyraźnie ograniczyć dzięki harmonogramowaniu. Zwiększa ono efektywność systemu informatycznego, minimalizując czas przestojów związany z koniecznością przemieszczania się pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia. Z obserwacji i licznych badań wynika, że firmy nadal stosują uniwersalne narzędzia przeznaczone do tworzenia harmonogramów. Nie uwzględniają one jednak kluczowych aspektów, jak np. kontrola materiałowa. Takie narzędzia mają ograniczone możliwości, które uniemożliwiają kontrolowanie poszczególnych czynności przy realizacji zamówienia,a optymalizacja procesu produkcji jest przez to wyraźnie utrudniona.

 

Niezwykle duże znaczenie w celu wspomagania zarządzania i planowania operacyjnego mają dzisiaj prace badawcze skoncentrowane na tworzeniu modeli obliczeniowych, które wspomagają cały ten proces.

Firma Crusar wraz z Politechniką Wrocławską realizuje badania mające na celu rozwiązanie najbardziej typowych problemów harmonogramowania operacyjnego w systemach logistycznych i produkcyjnych. Skonstruowano już szybkie algorytmy przeznaczone dla modułów wspomagających planowanie operacyjne w systemach ERP. Największym osiągnięciem okazały się algorytmy, które wspomagają harmonogramowanie pracy transportu wewnętrznego, kompletowanie zamówień i marszrutyzację pojazdów.

Poprawa wydajności bez zmian w zaangażowanych środkach produkcyjnych

To główny cel, jaki jest możliwy do osiągnięcia przy wdrożeniu systemu wspomagającego planowanie logistyki lub produkcji. Sterowanie elastycznymi systemami produkcyjnymi ułatwia cykliczna strategia, dzięki której możliwe jest korzystanie z jednego harmonogramu przez dłuższy czas. Systemy klasy ERP pozwalają na integrację wszystkich działów i funkcji w firmie, wymianę danych pomiędzy systemami, co przekłada się na rozwój podsystemów, również tych ukierunkowanych na efektywniejsze harmonogramowanie.

Znając dobrze branżę logistyczną oraz produkcyjną, definiując problem i nawiązując współpracę z inżynierami z Politechniki Wrocławskiej, znaleźliśmy i tym samym stworzyliśmy rozwiązanie problemu optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami z branży produkcyjnej i logistycznej, które dążą do poprawy wydajności i usprawnienia swojej pracy. Z przyjemnością podzielimy się swoimi osiągnięciami.
trong>

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here